Vukovarska 33
42209 Sračinec
tel. 042-324100
mob. 098-1626149

Management za hotelske lance

Za sve vrste lanaca: hoteli, tvrtke i sl., koristimo radius-server preko kojega u svakom od vaših lanaca diljem Hrvatske i svijeta gost/djelatnik može koristiti internet.